Techniek is toegepaste natuurkunde

Duurzaamheid begint bij het ontwerp

Ontwerpen van installaties begint bij innoveren: Wat is gewenst door de klant/gebruiker?

Het is gemakkelijk om voor een betaalbaar bedrag een geschikte installatie te ontwerpen. Maar het is juist van groot belang dat het ontwerp toegespitst is op duurzaamheid in energieverbruik. De brandstofprijs bepaalt immers voor een belangrijk deel de exploitatiekosten, waarbij niet vergeten mag worden dat door de toenemende schaarste dit element een steeds grotere rol gaat spelen.

Alternatieve energie vormt een belangrijk punt in het ontwerp. Maar ook het toepassen van nieuwe energie, zoals verlichtingsbronnen, schakelsystemen, frequentieregelaars, etc.

Energie, daar draait het om in de toegepaste natuurkunde, en energie gaat nooit verloren, alleen de kwaliteit gaat achteruit ...

Wat kunnen wij doen om die kwaliteit het langst te handhaven? Het herbruiken van energie? De oplossingen zijn niet altijd nieuw. Onze grootouders wisten allang hoe zij water in de keuken konden herbruiken. Wij zullen moeten besparen op de fossiele brandstoffen, die waarschijnlijk de komende decennia de belangrijkste energie van de wereld zullen blijven. Maar daarna?

Dit is de verantwoordelijkheid die wij hebben bij het ontwerp van technische installaties. Het herbruiken van energie en het toepassen van duurzame energie en van schone en geschikte energiebronnen zijn nu meer en meer vereist om aan de groeiende vraag te blijven voldoen.

Wij nemen deze verantwoordelijkheid en zorgen er daarom voor dat in uw gebouw of project installaties komen die tegen een zo laag mogelijke kostprijs (aanschaf en exploitatie) optimaal presteren qua energieverbruik.